Odpady poremontowe a ochrona natury

Prace budowlane, w tym remont, rozbiórka czy też wybudowanie nowego obiektu budowlanego nieodłącznie wiążą się z powstaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i inne śmieci. Właściciel działki, na terenie której się one znajdują ma ustawowy obowiązek właściwego gospodarowania nimi. W praktyce ogranicza się ono do poprawnego gromadzenia śmieci, a następnie ich wywozu. Poprawna gospodarka odpadami jest niezwykle istotna dla ochrony flory i fauny oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wymienione dobra, które są chronione prawem. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to materiały i substancje, które są niepotrzebne dla ich posiadacza. Wśród odpadów można wyróżnić takie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, a także odpady o mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane jako niebezpieczne nie mogą być zbierane przez posiadacza przez długi czas i w jakikolwiek sposób. Wywóz odpadów o takim charakterze musi nastąpić w terminie określonym w przepisach prawa. W razie niedopełnienia wspomnianego obowiązku właściciel naraża się na sankcje. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być odpowiednio przechowywane, co wynika z ich szkodliwego wpływu na naturę. Gromadzenie gruzu bezpośrednio na glebie jest karygodne. Prowadzi to do destrukcji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to zarazem także zniszczenie siedlisk fauny, w tym zwłaszcza owadów i płazów. Ze względu na dobro środowiska powinno się posiadać kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z dużym wydatkiem. Odpowiednie przechowywanie śmieci nie czyni zadość obowiązkowi ich wywiezienia. Konieczny jest wywóz gruzu w przeznaczone do tego miejsce. Jeśli przerasta to możliwości właściciela powinien zawierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu bądź prywatnemu.